mobile-logo


Детелина Аджамова
Старши учител по Български език и литература

Завършено образование: ОКС магистър - "Българска филология"; Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий".

Притежава V ПКС.