Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“

Проектът е с продължителност 60 месеца, на стойност 151 123 000 лева, и се реализира по Програма „Образование“ 2021 – 2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Спортно училище “М-р Ат. Узунов” гр. Русе е едно от одобрените 1509 училища, които ще работят по проекта „Успех за теб“ през следващите четири години за насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците и за трайното им приобщаване и подобряване на образователните им резултати.

В рамките на проекта ще има различни форми за интензивна работа с родители на ученици от уязвими групи за повишаване на гражданските и социалните им компетенции по отношение на развитието и възпитанието на децата им. Също така съвместни дейности и инициативи с родители ще допринесат за формирането на положителни нагласи спрямо образователния процес.

В СУ “М-р Ат. Узунов” проекта ще се осъществи в следните дейности:

Дейност 2: Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес.

Дейност 4: Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование.

Специфичните цели на проекта са:

1.Подобряване на приобщаващия характер на училищната образователна система с фокус върху учениците от уязвими групи, в т.ч. роми, и намаляване дела на преждевременно напусналите училища.

2.Повишаване мотивацията на учениците за учене и стимулиране на творческите им изяви.

3.Изграждане на подкрепяща общност, в която участниците се чувстват приобщени и значими с оглед повишаване активността на учениците от уязвими групи в основното образование.

Comments are closed.
юли 2024
П В С Ч П С Н
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
За контакти
  • гр. Русе ул. "Професор Баларев" 1
  • (082) 84 60 77
  • info-1806401@edu.mon.bg