mobile-logo


Евгени Недев - Директор
Учител по професионална спортна подготовка по кану-каяк.

Еленка Симеонова - Заместник директор - учебна част
Старши учител по математика.
Притежава Професионално свидетелство за педагогическа правоспособност по Информационни технологии.
V ПКС.

Елеонора Станчева - Заместник директор -административна част

Старши учител по английски език.