mobile-logo


BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“ Спортно училище “Майор Атанас Узунов” – гр. Русе ще работи по проект „Успех за теб“ през следващите четири години за насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците и за трайното им приобщаване и подобряване на образователните им резултати. 
Read more