Гергана Спасова Хинкова

Член на Методическото обединение по Математика, Информационни технологии и Природни науки. Член на Методическото обединение на класните ръководители. Член на Комисията по БДП.
Завършено образование: ОКС магистър – специалност “Биология и химия”; Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”.
V ПКС.