Стефана Минчева Димитрова

Председател на Комисията по БДП.
Член на Методическото обединение по Математика, Информационни технологии и Природни науки. Член на Методическото обединение на класните ръководители.
II ПКС.